Kancelaria Radców Prawnych Przedpełski, Wąsowski, Lorek specjalizuje się prawnej obsłudze przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie miasta Warszawa, jego okolicach oraz w innych częściach Polski. Służy również obsługą prawną firm zagranicznych, które prowadzą swoje interesy w Polsce.

Obsługa prawna firm to oferta dedykowana:

 • małym i średnim przedsiębiorstwom: spółkom cywilnym, spółkom prawa handlowego, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji,
 • przedsiębiorstwom, które zatrudniają kilkuset i więcej pracowników,
 • organizacjom pozarządowych - związkom zawodowym, stowarzyszeniom i fundacjom, które prowadzą działalność gospodarczą.

Pomoc prawna dla firm – kompleksowa obsługa

Prawna obsługa przedsiębiorców – firm i spółek z Warszawy lub prowadzących działalność na terenie miasta – obejmuje stałą i doraźną pomoc na różnych etapach działalności, w tym także przy wyborze form i sposobów jej prowadzenia. Ponadto obsługa prawna naszej kancelarii obejmuje m.in.:

 • kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu różnego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski, jak również fundacji, stowarzyszeń itd.,
 • przygotowywanie projektów umów, pism handlowych i sądowych, projektów uchwał, regulaminów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • audyt zawartych już umów i obowiązujących regulacji wewnętrznych,
 • tworzenie projektów statutów i zmian do nich,
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • analizę sytuacji prawnej spółek (due dilligence) – np. zawieranych umów, regulaminów pracy czy wynagrodzeń itp.,
 • porady prawne dla firm przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części,
 • obsługę doradczą przy nabywaniu udziałów/akcji,
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • porady prawne dla firm w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, zwłaszcza w sprawach cywilnych oraz karno-gospodarczych,
 • windykacji wierzytelności,
 • obsługi wierzytelności kredytowych.

Oferowana przez nas pomoc prawna dla firm świadczona może być zarówno w siedzibie klienta, jak i naszej kancelarii, której siedzibą jest Warszawa. Obsługa prawna i doradcza przedsiębiorców może również być realizowana zdalnie. Zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych dla firm – chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.