Wśród usług, które świadczy nasza kancelaria, znajduje się kompleksowa obsługa prawna wierzycieli i dłużników. Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności w mieście Warszawa oraz na terenie całego kraju i państw należących do Unii Europejskiej. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • restrukturyzację zadłużenia bankowego – zmianę warunków spłaty zadłużenia, np. zawieszenie kredytu, konsolidacja zadłużenia itd.,
 • reprezentację klientów w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych,
 • windykację i dochodzenie spłaty należności.

W ramach świadczonej przez nas obsługi wierzytelności (w tym zakresie mieszczą się również wierzytelności kredytowe), którą proponujemy dla miast takich jak Warszawa, możemy zagwarantować pomoc już na etapie projektowania, negocjowania lub podpisania umowy z kontrahentem aż do zrealizowania płatności. Wśród działań, jakich podejmuje się nasza kancelaria, znajdują się m.in.:

 • analiza i tworzenie umowy pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia interesów klienta w sytuacji, gdyby pojawił się problem terminowej spłaty,
 • monitowanie kontrahentów lub dłużników w celu załatwienia sprawy polubownie,
 • negocjowanie terminów i wysokości płatności,
 • kierowanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • przygotowanie pozwów o zapłatę,
 • reprezentowanie klienta w sądowym postępowaniu o zapłatę,
 • przygotowanie wniosków egzekucyjnych,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego.

Satysfakcjonujący efekt w możliwie krótkim czasie

Wszelkie działania, które podejmujemy w ramach obsługi wierzytelności (takich jak wierzytelności kredytowe) dla klientów m.in. z Warszawy, mają na celu osiągnięcie jak najbardziej satysfakcjonujących efektów w jednocześnie jak najkrótszym czasie. Staramy się, aby większość spraw w zakresie dochodzenia spłaty należności odbywała się na etapie przedsądowym. Dokładamy też wszelkich starań, aby żadna z nich nie wpłynęła negatywnie na stosunki między dotychczasowymi partnerami w biznesie.

Dochodzenie spłaty należności w Warszawie czy w innym zakątku Polski można również podjąć na własną rękę. Wówczas oferujemy nasze usługi doradcze w zakresie wszelkich dostępnych procedur przed wejściem na drogę postępowania sądowego oraz pomoc dłużnikom w zakresie określania z wierzycielami warunków spłaty zadłużenia.

Klienci, którzy powierzą nam obsługę wierzytelności, w tym także wierzytelności kredytowych, mogą liczyć na cykliczne raporty z planowanych i zrealizowanych działań.