Nabycie spadku nierzadko wiąże się z odprowadzeniem podatku od spadku. Jakich sytuacji dotyczy ten obowiązek? Jakie przedmioty podlegają opodatkowaniu? Z jakiego tytułu należy uiścić opłatę? Jeśli nurtują Cię te i inne pytania dotyczące podatku, który trzeba zapłacić za otrzymany spadek, nasi prawnicy z kancelarii, którą prowadzimy w Warszawie, wyjaśnią Ci każdy problem i zaproponują najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. Specjalizujemy się bowiem w sprawach cywilnych, spadkowych i podatkowych.

Nabycie spadku i obowiązek podatkowy

Podatek od spadku i darowizn wynika z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym dokumentem - ten, kto nabywa na własność rzecz znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany do jego zapłacenia. Na spadek składa się m.in.

 • prawo udziału we współwłasności,
 • użytkowanie wieczyste,
 • służebności gruntowe,
 • hipoteka i zastaw,
 • roszczenie o naprawienie szkody majątkowej,
 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.

Nabycie przedmiotu spadku, jak i powstanie obowiązku podatkowego, może nastąpić w drodze np.:

 • dziedziczenia,
 • zapisu,
 • dalszego zapisu,
 • testamentu,
 • darowizny,
 • zasiedzenia,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Zwolnienie z podatku od spadku

Podatek od spadku i darowizny nie zawsze jest rzeczą obowiązkową. Są bowiem pewne wyjątki, kiedy możliwe jest zwolnienie z niego. Przysługuje ono najbliższej rodzinie (mąż i żona, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) pod warunkiem, że złoży ona postanowienie sądu potwierdzające nabyty spadek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się. Każdy nabywca spadku składa takie zgłoszenie oddzielnie. Podatku od spadku i darowizny najbliższa rodzina nie musi również uiszczać w przypadku, gdy wartość rynkowa dziedziczonego majątku nie przewyższa sumy wolnej od podatku, określanej co roku dla pierwszej grupy podatkowej.

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości warto poradzić się specjalistów w zakresie spraw spadkowych i podatkowych. Nasi prawnicy są do dyspozycji każdego klienta w kancelarii, której siedzibą jest Warszawa.