Projekty inwestycyjne realizowane są w celu osiągnięcia celu konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jednym z elementów składowych tego procesu, poza ustalaniem nakładów niezbędnych do ich realizacji, są źródła finansowania. Poszukiwanie odpowiedniego partnera jest często żmudnym procesem. Brak wystarczającej ilości czasu, znajomości wiedzy prawniczej czy możliwości, z jakich można skorzystać, to wystarczające argumenty, aby zaufać wsparciu ekspertów.

Kancelaria radców prawnych, którą prowadzimy w Warszawie, oferuje pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu finansowania zewnętrznego na realizację różnorodnych projektów inwestycyjnych. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę w zakresie doradztwa przy tego rodzaju przedsięwzięciach. Z naszej strony każdy klient otrzymuje profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • wyboru formy finansowania projektów inwestycyjnych,
 • pozyskiwania finansowania z różnych źródeł,
 • obsługi formalno-prawnej tego procesu.

Na potrzeby klientów przeprowadzamy analizy prawne projektów na rożnych etapach inwestycyjnych. Specjalizujemy się w analizach due-dilligence przedsięwzięć i projektów, które dają wyczerpujący i wielopłaszczyznowy obraz pod względem ich kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Z wyników tego typu analiz skorzystać mogą zarówno klienci poszukujący źródeł finansowania zewnętrznego dla planowanych inwestycji, jak i ci, którzy planują zainwestować nadwyżki pieniężne w określone przedsięwzięcia.

Różne źródła finansowania projektów inwestycyjnych

Finansowanie projektów inwestycyjnych może opierać się na kilku źródłach. Wśród nich wyróżniamy np.:

 • obligacje – możemy zająć się organizacją i emisją obligacji na rynku publicznym (Catalyst) oraz niepublicznym, w tym także obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu,
 • prywatne emisje akcji,
 • publiczne emisje akcji i debiut na rynku regulowanym GPW,
 • fundusze typu Venture Capital, Private Equity czy Mezzanine,
 • banki - kredyty inwestycyjne lub udzielenie finansowania typu project finance.

Pozyskiwania finansowania – etapy

Sam proces uzyskania środków na realizację projektów inwestycyjnych można podzielić na kilka etapów:

 • zapoznanie się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie strategii realizacji projektu – wybór m.in. metody pozyskania kapitału,
 • opracowanie projektu modelu finansowego,
 • wycena przedsiębiorstwa - jeśli w grę wchodzi emisja akcji,
 • opracowanie dokumentacji ofertowej (materiałów informacyjnych i listów) dla inwestorów i jej dostarczenie,
 • zebranie wstępnych ofert od zainteresowanych finansowaniem podmiotów,
 • przygotowanie projektów umów na realizację inwestycji,
 • negocjacje z instytucjami oraz potencjalnymi inwestorami,
 • dokapitalizowanie przedsiębiorstwa klienta,
 • wprowadzenie wybranych instrumentów finansowych na rynek.

Nasze starania o finansowanie projektów inwestycyjnych to każdorazowo dążenie do tego, aby przebiegało ono na jak najkorzystniejszych warunkach dla klienta. Kompleksowa obsługa może przynieść mniejsze koszty pozyskiwania kapitału na dany cel.

Oferowane przez nas pozyskanie finansowania dla projektów realizowanych przez klientów z Warszawy i innych miejsc w Polsce to usługa, którą wykonują najlepsi specjaliści. To oni dokładają również wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia projektu w przypadku braku zainteresowania projektem potencjalnych inwestorów.

Nasi radcy prawni uczestniczą w każdym etapie starania się o pozyskania środków na projekty inwestycyjne oraz nadzorują realizację tego procesu.