Specjalizując się m.in. w prawie gospodarczym, możemy zaproponować klientom prowadzącym działalność w Warszawie bądź poza nią pomoc w zakresie restrukturyzacji. Jej celem jest przeprowadzenie takich zmian, aby dany podmiot gospodarczy mógł sprawnie funkcjonować w przyszłości. Jednym z najważniejszych aspektów tego procesu jest podniesienie poziomu konkurencyjności. Czego dotyczy proces restrukturyzacji firm? Może to być np.:

 • zmiana formy prawnej,
 • zmiana formy organizacyjnej,
 • podział firmy na mniejsze części,
 • zmiana struktury finansowania,
 • nowa strategia marketingowa.

Równie ważna jest restrukturyzacja finansowa, której zakres określa się na podstawie diagnozy sytuacji finansowej firmy – jej majątku, źródeł finansowania, stanu zobowiązań, stanu należności, zdolności kredytowej itd. Wyróżnia się kilka rodzajów restrukturyzacji finansowej. Można ją podzielić na:

 • restrukturyzację długu (oddłużanie),
 • restrukturyzację majątku,
 • restrukturyzację kapitału,
 • zmiany w alokacji środków finansowych.

Restrukturyzacja firm – pomoc przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji

Pomoc, jaką oferuje nasza kancelaria z Warszawy przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, to podejmowanie różnego rodzaju działań naprawczych. W ramach restrukturyzacji firm pomagamy odzyskać rentowność, czyli np. negocjujemy w imieniu klientów warunki spłaty zobowiązań, włączamy się w poszukiwania nowych źródeł finansowania, wskazujemy właściwe rozwiązania przy realizacji transakcji zbycia udziałów lub akcji. Restrukturyzacja firm to także m.in.:

 • pomoc w postaci opiniowania prawnych aspektów reorganizacji spółek,
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych,
 • pomoc w dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • prowadzenie w imieniu klienta postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych.
 • Warszawa – tu czekamy na klientów, którzy chcą skorzystać z naszego wsparcia prawnego w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.