Małe, średnie i duże firmy z Warszawy bądź spoza miasta, jak również prowadzące tu działalność podmioty indywidualne, mogą liczyć na nasze wsparcie w obszarze restrukturyzacji zadłużeń bankowych.

Nasza kancelaria radców prawnych kompleksowo pomaga w zakresie zmniejszenia zadłużenia wobec banków i instytucji parabankowych. Restrukturyzacja zadłużeń bankowych polega na:

  • ustaleniu rzeczywistej kwoty zadłużenia,
  • negocjowaniu i ustaleniu nowych warunków spłaty, dostosowanych do zoptymalizowanych możliwości finansowych dłużnika,
  • negocjowaniu częściowego umorzenia zaległości,
  • analizie warunków podpisywanych porozumień.

Restrukturyzacja zadłużeń bankowych ma na celu wyjście z impasu, jakim jest sytuacja, w której dłużnik nie ma z czego regulować podstawy spłaty oraz naliczanych odsetek, gdyż te zobowiązania przekraczają znacznie jego możliwości finansowe.

Z naszej strony klient może liczyć na profesjonalną reprezentację w postępowaniach restrukturyzacyjnych. W ramach restrukturyzacji zadłużeń bankowych podmioty gospodarcze z takich miast jak Warszawa mają możliwość skorzystania z kilku rozwiązań, takich jak np.:

  • zawieszenie spłat,
  • konsolidacja kredytów,
  • zmiana przedmiotów zabezpieczenia kredytów,
  • udzielenie nowego kredytu.

Jeśli prowadzisz firmę, terenem Twojej działalności jest Warszawa lub inne miasto na terenie Polski i znalazłeś się w skomplikowanej sytuacji finansowej – zapraszamy do naszej kancelarii prawnej.