Kancelaria Radców Prawnych Przedpełski, Wąsowski, Lorek z Warszawy zajmuje się sprawami cywilnymi. Gwarantujemy szeroko pojętą pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, która polega głównie na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • tworzeniu pisemnych opinii oraz przeprowadzaniu analiz prawnych,
 • sporządzaniu projektów pism, umów oraz statutów,
 • uczestnictwu w negocjacjach pisemnych i na spotkaniach,
 • reprezentowaniu klienta w sporach sądowych.

Sprawy cywilne, których się podejmujemy i które najczęściej realizujemy w Warszawie, są zawsze szczegółowo analizowane przez naszych radców prawnych. Specjalizujemy się w szczególności w prowadzeniu spraw takich jak m.in.:

 • uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę,
 • zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego,
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy wynikające z zawartych umów, np. w zakresie robót budowlanych, najmu, leasingu, kredytu itd.,
 • ustalenie nieważności umów,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
 • rozliczenia wspólników spółek osobowych i kapitałowych, likwidacje spółek, przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych,
 • rozliczenie spółki cywilnej.

Praktyka naszej kancelarii obejmuje kompleksową pomoc prawną dla osób prawnych i podmiotów indywidualnych z terenu Polski, z miast takich jak Warszawa, które borykają się z tematyką spraw cywilnych. Służymy opiniami i ekspertyzami prawnymi oraz podejmujemy się reprezentacji klientów przed różnymi instytucjami. Możesz nam powierzyć wszystkie sprawy cywilne, które będą budzić Twoje wątpliwości.