Prawo spadkowe jest niezwykle szerokim działem. Dlatego rozumiemy doskonale dylematy klientów, którzy trafiają do naszej kancelarii prawnej, której siedzibą jest Warszawa. Naszą rolą jest pomoc w ocenie sytuacji prawnej i majątkowej zarówno spadkobiercy, jak i spadkodawcy. Prowadzimy różnego rodzaju postępowania w zakresie spadków – głównie na terenie Warszawy. Sprawy związane ze spadkiem, testamentem, zachowkiem czy darowizną są różne. Podobnie jak różne są skutki prawne postępowań spadkowych dla stron. Dlatego bardzo ważna jest dogłębna analiza prawna każdej sprawy, aby odpowiednio zabezpieczyć interes zwłaszcza klienta, który otrzymuje spadek.

Spadki – porady, reprezentacja klientów, przygotowywanie pism itd.

Sprawy spadkowe, które prowadzimy m.in. w Warszawie, związane są z nabyciem spadku na podstawie:

  • ustawy (dziedziczenie ustawowe),
  • testamentu (dziedziczenie testamentowe).

Nasi radcy prawni służą radą w zakresie uznania spadkobiercy za niezgodnego oraz zajmą się unieważnieniem testamentu – także tego, który został sporządzony w postaci aktu notarialnego.

Niekiedy w spadkach zdarza się, że spadkobiercy otrzymują majątek razem z długami. Naszą rolą jest pomoc w ocenie stanu majątkowego spadkodawcy, w tym także wysokości długów, jakie posiada. Doradzamy w tematach związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Wskazujemy sposoby ochrony spadkobierców przed nabyciem spadków wraz z długami. W naszej kancelarii w Warszawie każdy klient uzyska poradę w zakresie przyjęcia spadku łącznie z dobrodziejstwem inwentarza bądź odrzucenia go. Przygotowujemy też wszystkie stosowne pisma w sprawach spadkowych oraz reprezentujemy klienta przed organami sprawiedliwości na każdym etapie postępowania.

Dział spadku i zachowek

Kolejnym etapem – po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia – jest dział spadku, czyli podział majątku spadkowego. W tym przypadku możemy doradzić przy określeniu darowizn zaliczanych na schedę spadkową i tych, które nie są do niej doliczane. Jeśli spadkobiercy są zgodni w zakresie podziału majątku, to wówczas dział spadku można przeprowadzić w sposób umowny. Wtedy możemy przygotować stosowaną umowę i doradzić najlepszy dla interesów klienta sposób podziału. Nasza rola nie ogranicza się jednak tylko do tego. Chętnie też pomożemy w kontakcie z notariuszem oraz będziemy asystować przy podpisywaniu umowy między spadkobiercami.

Może zdarzyć się też tak, że osoba bliska nie otrzymała należnego jej udziału w spadku. W tym przypadku, zgodnie z prawem, może domagać się zapłaty określonej sumy pieniędzy od spadkobierców, czyli tzw. zachowku. Nasi radcy prawni przygotowują wówczas pozew do sądu i reprezentują klienta podczas całego postępowania sądowego.

Formalności związane z testamentem i zabezpieczenie spadku

Sprawy spadkowe to również testament – jego sporządzenie i wykonanie. Nasi radcy prawni pomagają klientom w zakresie wyjaśnienia i załatwienia wszelkich formalności związanych z przygotowaniem takiego dokumentu, opodatkowaniem spadkobrania oraz innych umów, które wiążą się ze spadkiem. Z racji tego, że mogą zaistnieć różne przesłanki, klienci mają prawo skorzystać również z możliwości:

  • wydziedziczenia spadkobierców,
  • umieszczenia w testamencie zapisów i poleceń, w tym także windykacyjnych,
  • ustalenia wykonawcy testamentu.

Szanując każdą decyzję klientów w sprawach spadkowych – możemy zmienić dowolny zapis w zapis ostatniej woli, tak, aby po ich śmierci był bez przeszkód egzekwowany.

Ponadto zapewniamy pomoc w zakresie gwarantowanego zabezpieczenia spadku. Dotyczy to sytuacji, w której istnieje groźba, że może on zostać usunięty, zniszczony, uszkodzony lub w nieusprawiedliwiony sposób zarządzany. Wówczas można go odpowiednio zabezpieczyć. Z naszą pomocą przygotowywany jest stosowny wniosek do sądu, podczas przeprowadzanego postępowania sądowego klient może liczyć ze strony kancelarii na reprezentację jego interesów. W dalszej kolejności czuwamy m.in. nad należytym wykonaniem spisu inwentarza i dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie formalności spadkowe zostały wykonane. Spadki są jedną ze specjalizacji naszej kancelarii prawnej. W tym zakresie zdobyliśmy już wieloletnie doświadczenie. Klientom z Warszawy i innych miast pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości prawne związane ze sprawami spadkowymi.